อาการทาง ตา หู คอ จมูก

Conjunctivitis (โรคตาแดง)


โรคตาแดงเกิดจากการอักเสบของเยื่อบุชั้นนอกของลูกตา เมื่อหลอดเลือดขนาดเล็กในเยื่อบุลูกตาเกิดการอักเสบ ซึ่งทำให้เปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือชมพู โรคตาแดงสามารถเกิดจากการติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย สารระคายเคืองเช่นแชมพู บุหรี่ คลอรีน หรือจากภูมิแพ้  ถ้าการอักเสบนั้นเกิดจากติดเชื้อหรือสารระคายเคือง  จะถูกเรียกเป็นกลุ่มรวมว่า non-allergic conjunctivitis  คือไม่ได้เกิดจากภูมิแพ้  แต่หากเกิดจากภูมิแพ้จะเรียกว่า allergic conjunctivitis

อาการตาแดงที่พบบ่อย

 • คันตา คันหนังตา
 • แดง
 • แสบ
 • หนังตาบวม
 • มองเห็นไม่ชัด
 • น้ำตาไหล

สาเหตุที่พบบ่อยของโรคตาแดงจากภูมิแพ้

 • สัตว์
 • ไรฝั่น
 • แมลง
 • รา

การติดเชื้อในหู


การติดเชื้อในหู  เมื่อเกิดขึ้นในหูชั้นกลางจะเรียกว่า otitis media หรือ หูชั้นกลางอักกเสบ โดยปรกตินั้น Eustachian tube จะทำหน้าที่ปรับความดันในหู และเป็นช่องระบายของเหลวจากหูเข้าสู่จมูก แต่บางกรณีเช่น หวัด ภูมิแพ้ ท่อ Eustacian tube นี้จะบวมขึ้นส่งผลให้อุดตันทางระบาย ทำให้ของเหลวขังอยู่ในหูชั้นกลาง ของเหลวเหล่านี้มักมีแบคทีเรีย ไวรัส มาเจริญเติบโต ทำให้เกิดการติดเชื้อตามมาได้

การติดเชื้อในหูพบได้บ่อยในเด็ก เนื่องจาก Eustachian tubes ของเด็กมีความแคบ ทำให้ระบายยากขึ้น อย่างไรก็ตามการติดเชื้อในหูก็สามารถพบได้ในผู้ใหญ่เช่นกัน

อาการของการติดเชื้อในหูที่พบบ่อย

 • เจ็บหู
 • คันหู
 • ปวดหู
 • มีไข้
 • หูอื้อ
 • รู้สึกแน่นหู
 • การได้ยินลดลง

สาเหตุที่พบบ่อยของการติดเชื้อในหู

ผู้ป่วยที่มีโรคภูมิแพ้ตามฤดูกาล อาจจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อในหูมากขึ้นเมื่อสภาพอากาศที่มีปริมาณละอองเรณูในอากาศสูง เนื่องจากปฏิกริยาภูมิแพ้มักทำให้เกิดการคั่งของน้ำในหูและเกิดการอักเสบ

กลุ่มอาการแพ้ที่เยื่อบุช่องปาก (OAS)


เมื่อผู้ที่แพ้ละอองแกสรดอกไม้   กินผลไม้บางชนิดหรือ ผัก ถั่ว แบบดิบ ๆ แล้วเกิดอาการคัน บวมบริเวณรอบปาก ริมฝีปาก ลิ้น คอ อาการแพ้ที่เยื่อบุช่องปาก ซึ่งเกิดจากปฎิกริยาแพ้ข้ามกลุ่ม  (Cross reaction)  โดยที่ระบบภูมิต้านทานจะมีปฏิกริยาต่อโปรตีนบางตัวในอาหารเหล่านั้นืเนื่องจากโปรตีนมีลักษณะคล้ายกัน ดังที่ได้อธิบายใน การเกิดปฏิกริยาแพ้ข้ามกลุ่ม (cross reactivity)”

อาการแพ้ที่เยื่อบุช่องปาก ที่พบบ่อย

 • อาการคันที่คอ ปาก ริมฝีปาก
 • ริมฝีปาก ลิ้น คอ เกิดอาการบวม

สาเหตุที่พบบ่อยของอาการแพ้ที่เยื่อบุช่องปาก

ผู้ที่มีอาการแพ้ที่เยื่อบุช่องปาก มักมีภูมิแพ้ต่อละอองเกสรดอกไม้  อาการแพ้ที่เยื่อบุช่องปากมักไม่ค่อยพบในกลุ่มเด็กอายุน้อย แต่มักแสดงอาการเมื่ออายุมากขึ้น

ผักและผลไม้

ถั่ว

ถั่วเหลือง

อย่างไรก็ตาม ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือ ผู้ป่วยบางรายที่มีอาการแพ้ที่เยื่อบุช่องปาก แต่สามารถทานผลไม้หรือผักนั้นๆ ที่ผ่านความร้อนจากกระบวนการทำอาหารได้  เนื่องจากโปรตีนนั้นสลายไป ดังนั้นการตรวจเพื่อรู้ว่าแพ้สารอะไรจึงเป็นเรื่องสำคัญ  จึงควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้เพื่อได้รับการวินิจฉัยและคำแนะนำที่ถูกต้อง


อ่านอะไรต่อดี?


editable

another editable content


References

1. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pink-eye/basics/definition/con-20022732

2. J Allergy (Cairo). 2015; 2015: 543928. Published online 2015 Nov 8. DOI: 10.1155/2015/543928 PMCID: PMC46550610;126 (6):S1- 58.

3. Epling J. Bacterial conjunctivitis. BMJ Clinical Evidence. 2012;2012:0704.

4. AAAAI. The Allergy Report: Diseases of the Atopic Diathesis. American Academy of Allergy, Asthma & Immunology, Inc; 2000;2:155-161.

5. https://www.thermofisher.com/diagnostic-education/patient/wo/en/allergy-symptoms/head-eyes-ears-nose-throat-heent-allergy-symptoms.html